Bộ thu sóng xung kích để định vị lỗi âm thanh và điện từ digiPHONE+2

Giá: Liên hệ

  • Định vị lỗi cáp âm thanh – từ tính
  • Khả năng chống nhiễu âm thanh cao nhất
  • Tự động lọc tín hiệu nhiễu
  • Tự động điều chỉnh tất cả các thông số, không cần điều chỉnh
  • Tùy chọn: Tai nghe Bluetooth®
  • Tùy chọn: phương pháp đường dốc (gradient) điện áp (Bộ NT)
  • Tùy chọn: định tuyến (Bộ NTRX)