Hệ thống dò và định vị phóng điện cục bộ (PD) PDS 62-SIN

Giá: Liên hệ

  • Chẩn đoán phóng điện cục bộ với điện áp VLF sin lên tới 62 kVpeak
  • Với 14.5 kg – là bộ đo PD nhẹ nhất trên thị trường
  • Đánh giá dữ liệu thời gian thực và hiển thị kết quả
  • Hiển thị dạng PD phân giải theo pha (PRPD) tổng thể và cục bộ để nhận dạng loại khuyết tật