Thiết bị thử nghiệm máy biến dòng (CT) và Máy biến điện áp (VT)

Giá: Liên hệ

  • Khả năng thử VT và CT
  • Tự động thử theo chương trình với một lần nhấn nút
  • Dẫn đầu về thời gian thử nghiệm với công nghệ bản quyền đo lường đồng thời nhiều nấc
  • Thiết bị nhỏ và nhẹ nhất trên thị trường
  • Điểm uốn CT tới 40kV
  • Thử nghiệm CT bao gồm: Khử từ, tỷ số, đường cong bão hòa, điện trở cuộn dây, phân cực và độ lệch pha (trên tất cả các nấc của CT đa tỷ số)
  • Thử nghiệm VT bao gồm: phân cực, tỷ số, điện trở cuộn dây, phân cực và độ lệch pha
  • Thực hiện thử nghiệm tải mang (burden) nhị thứ
  • Tích hợp thử cách điện 1 kV DC