Xe thí nghiệm chẩn đoán và bảo trì Máy biến áp lực

Giá: Liên hệ

Xe thí nghiệm chuyên dụng và tích hợp đầy đủ, hoàn chỉnh với tất cả các thiết bị, phụ kiện và dây đo liên quan, để thí nghiệm chạy thử và bảo dưỡng định kỳ