ĐO LƯỜNG - GIÁM SÁT-QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ ONLINE (S3M)

ĐO LƯỜNG - GIÁM SÁT-QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ ONLINE (S3M)

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG, GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ S3M Hệ thống S3M cung cấp giải pháp tự động hóa trong vận hành lưới điện hạ thế, thay thế các phương pháp thủ công truyền thống, tiết kiệm nhân lực vận hành, nâng cao an toàn cho thiết bị, lưới điện và công nhân vận hành, cung cấp số liệu đo lường, giám sát và quản lý online đầy đủ, chính xác và đồng bộ.

Cấu trúc hệ thống S3M bao gồm:

  1.  Thiết bị giám sát (SGMV)
  2. Websever (S3M-WS4.0)
  3. Thiết bị đo và cảm biến

Thiết bị đo và các cảm biến (đặt tại trạm biến áp) gửi số liệu tới thiết bị giám sát (SGMV). Thông qua các kênh truyền dẫn, số liệu đo được thiết bị SGMV xử lý, lưu trữ và gửi tới Webserver (S3M-WS4.0) để theo dõi và quản lý.

Hệ thống S3M cung cấp giải pháp đo lường, giám sát và quản lý lưới điện hạ thế S3M được lắp đặt, vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng đơn giản, không ảnh hưởng tới kết cấu và hiện trạng lưới điện.

    Liên hệ

    Thông số kỹ thuật

    © Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.