GIẢI PHÁP VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TRẠM SẠC THÔNG MINH

GIẢI PHÁP VÀ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TRẠM SẠC THÔNG MINH

Chúng tôi cung cấp giải pháp vận hành và đầu tư trạm sạc thông minh, đáp ứng nhu cầu của cả chủ phương tiện chạy điện và doanh nghiệp kinh doanh trạm sạc với chi phí tối ưu.

 • Tích hợp năng lượng tái tạo cho phép nhà quản lý trạm sạc giảm chi phí mua điện
 • Cung cấp các lựa chọn sạc/xả linh hoạt, tối ưu kèm hệ thống biểu phí cạnh tranh cho người sử dụng
 • Dự đoán nhu cầu sạc đồng thời tối ưu chi phí vận hành trạm sạc theo nhu cầu đó
 • Dự đoán hành vi, thói quen của chủ phương tiện để đưa ra lựa chọn sạc tối ưu
 • Quản lý hệ thống đa nguồn cung cấp cho trạm sạc bao gồm cả năng lượng tái tạo
 • Quản lý, vận hành linh hoạt hệ thống lưu trữ điện năng

  Liên hệ

  Thông số kỹ thuật

  © Copyright KNP Việt Nam. All rights reserved.