Phản xạ kế trong miền thời gian di động Teleflex® SX-1

Giá: Liên hệ

Teleflex® SX-1 là phản xạ kế trong miền thời gian (TDR) 2 kênh di động, được thiết kế để cung cấp khả năng tiền định vị lỗi trong lắp đặt cáp nhanh chóng, hiệu quả, chính xác và an toàn.