Thiết bị chẩn đoán cáp TDS NT SERIES

Giá: Liên hệ

  • Hai dạng sóng đã được kiểm chứng, VLF CR và DAC trong một thiết bị
  • Điện dung thử cao cho phép thử cáp theo tiêu chuẩn VLF 0.1 Hz và chẩn đoán cáp dài hay nhiều pha song song
  • Chẩn đoán PD không phá hủy bằng điện áp DAC đã được chứng minh (theo IEEE 400.4)
  • Non-destructive PD diagnostics by means of proven DAC voltage (acc. IEEE 400.4)
  • Công nghệ đường dốc 50/60 Hz để so sánh trực tiếp với tần số nguồn
  • Thiết kế 2 khối cho phép di chuyển và vận chuyển dễ dàng
  • Đo dòng rò
  • Dữ liệu thời gian thực và hiển thị kết quả
  • Dữ liệu thời gian thực và hiển thị kết quả