Thiết bị thử nghiệm VLF cáp LF SINE 34 KV / 45 KV / 62 KV

Giá: Liên hệ

  • Thử nghiệm VLF, DC và vỏ cáp trên cùng một thiết bị
  • Tiết kiệm thời gian do điện dung thử cao và do đó có khả năng thử đồng thời 3 pha
  • Tích hợp hệ thống xả và phát hiện sự cố
  • Đo dòng rò để đánh giá chất lượng cách điện cáp
  • Có khả năng mở rộng để trở thành hệ thống chẩn đoán PD đầy đủ thông qua PDS 60