TDM 45 SERIES Hệ thống thử nghiệm và chẩn đoán công suất cao cho cáp trung thế

Giá: Liên hệ

  • Thử nghiệm, chẩn đoán cáp và thử nghiệm vỏ cáp trong một thiết bị
  • Cho phép thử nghiệm VLF công suất cao phù hợp tiêu chuẩn ở 0.1 Hz (5 µF @ 40 kVRMS)
  • Đo tanDelta bên trong với tự động diễn giải kết quả theo IEEE 400.2
  • Chẩn đoán PD bằng điện áp sóng VLF sine, DAC hay công nghệ đường dốc 50/60 Hz
  • Đánh giá dữ liệu thời gian thực và hiển thị kết quả
  • Thử nghiệm chịu đựng PD và TD được giảm sát